Egbert Pelgrim Publicatiefonds

Soms kan je spijt hebben van regels die in een vereniging zijn vastgesteld. Zo heeft ‘Albertus Perk’ ooit besloten dat een erelidmaatschap alleen kan worden toegekend aan leden die nog in leven zijn.

Een belangrijk en zeer toegewijd lid uit onze verenigingsgeschiedenis was Egbert Pelgrim en hij overleed voordat hij zo’n erelidmaatschap kon ontvangen. Egbert (1956-2013) was historisch geograaf en onvermoeibaar vrijwilliger voor onze Historische Kring. Bijvoorbeeld als auteur van zeer veel artikelen in het Hilversums Historisch Tijdschrift, dat toen nog ‘Eigen Perk’ heette.

Ook verzorgde hij de vormgeving van het tijdschrift, begeleidde hij excursies en gaf hij lezingen. Bij zijn overlijden op jonge leeftijd verscheen in De Gooi en Eemlander een In Memoriam met de treffende kop ‘Gewetensvol en Creatief’.

Pelgrim was niet alleen een fanatiek historicus, hij was ook zeer betrokken bij het milieu en bij ontwikkelingshulp. Zo werkte hij ook als vrijwilliger voor de lokale Wereldwinkel.

Het bestuur van ‘Albertus Perk’ heeft besloten dat de naam van Egbert Pelgrim voort moet blijven leven. Daarom is het bestaande fonds, waaruit wij historische publicaties financieren of ondersteunen vanaf nu gekoppeld aan zijn naam.

Bij het overlijden van Egbert in 2013 was er in ons (maar het was vooral ook zíjn) Hilversums Historisch Tijdschrift veel aandacht voor de grote hoeveelheid bijdragen die hij produceerde.

Lees meer daarover in ‘‘Bijdragen van Egbert Pelgrim aan de geschiedschrijving van Hilversum’ uit het HHT van september 2013.

G&E Egbert P