Ledenavond dinsdag 25 april 2017 – Hilversum in de Tweede Wereldoorlog

In september 2016 is een omvangrijk onderzoeksproject gestart naar de geschiedenis van Hilversum in de Tweede Wereldoorlog. De aanleiding voor dit project was het ontbreken van een uitvoerig standaardwerk over Hilversum in de periode 1940-1945. Er zijn wel veel artikelen onder meer in HHT Eigen Perk verschenen maar één samenvattende, uitvoerige publicatie met de belangrijkste thema’s ontbreek. Ook zijn er nog hiaten in de kennis van aspecten van de Hilversumse geschiedenis in de bezettingsjaren.

In een project van de Gemeente Hilversum, Museum  Hilversum, de Universiteit Utrecht en in samenwerking met de HHK Albertus Perk, verrichten studenten van de UU in de komende drie jaar een aantal deelonderzoeken. Het streven is om in het voorjaar 2020 een uitvoerige publicatie te doen verschijnen.

Vanuit de universiteit wordt het project geleid door mevrouw dr. Geraldien von Frijtag Drabbe Kunzel. Zij zal op deze avond in het kort iets vertellen over de aanleiding, de opzet en de uitvoering van het project.

Vervolgens geven twee studenten een beeld van hun deel onderzoek; Celine Mureau over de Joodse gemeenschap in Hilversum in WO II en Mats van Rooij over de collaboratie in Hilversum.

De avond wordt afgesloten met een reeks minder bekende foto’s van Hilversum tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Share