IF

De laatste erfgooiers in Hilversum

Deze lezing gaat over de laatste actieve erfgooiers in Hilversum.

De erfgooiers waren de boeren in het Gooi die eeuwenlang gemeenschappelijk rechten hadden op het gebruik van de gronden. Deze rechten gingen over van vader op zoon, vandaar de naam erfgooiers.

Begin juli 1971 werd door deze erfgooiers het besluit genomen om hun organisatie te liquideren. Hierdoor kwam een einde aan de laatste markeorganisatie in Nederland. De laatste algemene ledenvergadering vond negen jaar later plaats, op 28 april 1979.

Ed van Mensch, bestuurslid van de Hilv. Hist. Kring en van de Stichting Stad en Lande van Gooiland, gaat een beeld schetsen van de boerenbedrijven die bij de opheffing van de erfgooiers op Hilversums grondgebied bestonden en hoe het verder met de landbouw en veeteelt in Hilversum is gegaan. Het is niet algemeen bekend maar in Hilversum zijn nog steeds enkele boeren actief. Ook deze huidige boerenbedrijven zullen de revue passeren.

De lezing loopt vooruit op de Week-van-de-erfgooier van 28 oktober tot 3 november. Deze week is geïnitieerd door de Stichting Stad en Lande van Gooiland in het kader van haar veertigjarig bestaan.

In deze week wordt door verschillende organisaties in het Gooi aandacht besteed aan de unieke geschiedenis van de erfgooiers.

Datum: dinsdag 24 oktober
Locatie: de zaal van de Grote (NH) Kerk op de Brink
Aanvang: 20.00 uur, zaal open 19.30 uur