De KROon, een gebouw om trots op te zijn…

In mei 2000 verhuisde de KRO van de Emmastraat naar het splinternieuwe gebouw aan de ’s-Gravelandseweg, samen met de AVRO en de NCRV. Het gezichtsbepalende rijksmonument stond vervolgens vele jaren leeg en dreigde zelfs te verloederen, tot grote ergernis van de buurt en de erfgoedverenigingen. Het ene na het anderen ambitieuze plan sneuvelde. Uiteindelijk volgde een doorbraak en ontstond er op het “KRO-eiland” een combinatie van nieuwbouw (stadsappartementen) en respectvolle restauratie van het rijksmonument. In juni 2019 werd het feestelijk in gebruik genomen onder de naam ‘KROon’.

Op de ledenavond van 26 november zullen twee gastsprekers, Meindert Tepper en Willibrord Ruigrok, het woord voeren. Meindert geeft een beeld van de geschiedenis van de Emmastraat voordat de KRO er kwam en gaandeweg steeds gezichtsbepalender werd. Meindert was 33 jaar werkzaam als documentalist van de Nederlandse Bank en enthousiast kenner en liefhebber van het culturele erfgoed van Hilversum.

Willibrord Ruigrok kent als oud-medewerker van de KRO den geschiedenis van het gebouw ‘van binnen uit’. Hij werkte o.a. bij de afdeling communicatie en was samensteller van het boek “Een gebouw waar de KRO trotsch op kan zijn”. Dit unieke boek was het afscheidscadeau van de KRO-leiding aan de medewerkers.

Het is een uniek aandenken aan de geschiedenis van een heel bijzonder omroepgebouw.

Let op: deze ledenavond begint met een extra Algemene Ledenvergadering waarin goedkeuring van de statuten aan de orde is. Hierover dient beslist te worden met 2/3 meerderheid van stemmen.

Datum: 26 november
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Grote Kerk, Oude Torenlaan