Bestuur en redactie

 Bestuursleden:

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en is onbezoldigd.

Voorzitter en ledenavonden:

Erik v.d. Berg
Dalweg 3, 1217 HX Hilversum
tel: 624 74 06
erikvandenberg1940@ziggo.nl

Secretaris:
Marieke Middelhoff
Hazelaarlaan 13
1214LK Hilversum
tel: 035 – 624 98 60
info@albertusperk.nl
Penningmeester:

Udo Heinsman
Koningsstraat 1-U, 1213 AW Hilversum
tel: 656 03 70
penningmeester@albertusperk.nl

Public Relations:

Rients Slippens
Koningsstraat 1-S, 1213 AW Hilversum
tel: 693 48 80
slippensrients@gmail.com

Bestuurslid:

Ed van Mensch
J.H.B.Koekkoekstraat 26, 1214 AD Hilversum
tel: 623 49 13
evanmensch-c@telfort.nl

Lid werkgroep ledenavonden:

Kees v. Aggelen
Siriusstraat 24, 1223 AN Hilversum
tel: 683 52 82
E-mail: keesvanaggelen@gmail.com

Commissie cultureel Erfgoed:

Henk van Lambalgen
Joh.Geradtsweg 60
1222 PW Hilversum
tel: 06 – 20 97 34 49
E-mail: erfgoed@albertusperk.nl

 Redactieteam ‘Hilversums Historisch Tijdschrift’

Eindredactie:

Eddie de Paepe
Kolhornseweg 89, 1213RR Hilversum
tel: 624 10 26
e-mail: depaepe@upcmail.nl

Redactieleden

Wim Dral
namen het bestuur van Albertus Perk
O. Loosdrechtseweg 63, 1215 HB Hilversum
tel: 621 13 85
e-mai: lwimdral@kpnmail.nl

Ineke de Ronde
Taludweg 121, 1215 AE Hilversum
tel: 623 62 23
e-mail: i.de.ronde2@kpnplanet.nl

Annette Koenders
Snelliuslaan 63
1222 TC Hilversum
tel: 06 22 94 76 41
e-mail: amkoenders@gmail.com

 

 Overig

Ledenadministratie; adreswijzigingen, opzeggingen, bezorging Hilversums Historisch Tijdschrift

Ed van Mensch
J.H.B.Koekkoekstraat 26, 1214 AD Hilversum
tel: 623 49 13
ledenadministratie@albertusperk.nl

 Onze rekeningnummers

De contributierekening is:
NL64INGB0000307328
t.n.v. Penn Hilversumse Hist Kring Albertus Perk

De algemene rekening bij Rabo is:
NL77 RABO 0137 4262 32
t.n.v. Hilversumse Historische Kring Alb. Perk