Commissie Cultureel Erfgoed

 Doel en werkwijze

De Commissie Cultureel Erfgoed van Albertus Perk adviseert het bestuur van de vereniging over onderwerpen die het behoud of herstel van het historische karakter van Hilversum betreffen.

De Commissie inventariseert ruimtelijke en cultuurhistorische vraagstukken en adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur over de te nemen stappen. De Commissie Cultureel Erfgoed is al meer dan vijftien jaar actief binnen de vereniging Albertus Perk. Leden van de Commissie zijn te benaderen over zaken die spelen op het gebied van behoud van cultureel erfgoed, waaronder ook het groene erfgoed in parken, lanen en tuinen.

De Commissie komt een aantal malen per jaar bijeen voor gezamenlijk overleg.

 Leden

Willem A. van der Spek – voorzitter
Staringlaan 24
1215 BS Hilversum
tel: 035 – 62 47 804 of 06 – 44 59 12 41

e-mail

Piet Bakker
Schuttersweg 81
1217PW Hilversum
tel: 035 – 656 00 67
e-mail

Henk Dirkx – mede namens Heemschut
Groeneveen 160 f
1103 EK Amsterdam
tel: 06 – 23 62 74 80
email

Henk van Lambalgen, secretaris
namens bestuur Albertus Perk
Joh Geradtsweg 60
1222PW Hilversum
tel: 06 20 97 34 49
e-mail

Harry van der Voort
Jan van Beierenstraat 8
1211HT Hilversum
tel: 06 – 47 45 20 24
e-mail

Haakon Brouwer
Loosdrechtsebos 27
1213RH Hilversum
tel: 06 – 10 15 94 28
e-mail

Carry van Perlstein
Van Leeuwenhoekstraat 89
1222 SJ Hilversum
tel: 06 – 22 97 46 96
e-mail

William Poutsma
Aardjesberg 30
1223 KM Hilversum
tel: 06 – 46 51 53 43
e-mail