Categorie: Op Pad archief

Zondag 1 juli 2018: De betonnen groepsschuilplaatsen in het Spanderswoud

Aan de noordzijde van het Spanderswoud liggen bijna zestig zichtbare en niet-zichtbare betonnen groepsschuilplaatsen. Ze dateren uit de Eerste Wereldoorlog. De bomvrije schuilplaatsen vormen een van de minst bekende onderdelen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Deze excursie onder leiding van de Historische Kring Bussum voert langs deze betonnen bouwwerken in het natuurgebied bij het seizoenskampeerterrein De Fransche Kamp. We bezoeken een van de schuilplaatsen.

Verzamelen om 14.00 uur op het parkeerterrein in het bos bij De Fransche Kamp, Franse Kampweg 5 te Bussum. Duur: ruim één uur.

Share

Zondag 3 juni 2018: Het Laapersveld, de renovatie van een groen monument

Het Laapersveld werd vorig jaar ingrijpend gerenoveerd. Oude bomen werden vervangen en zichtlijnen hersteld. De gemeente Hilversum liet het park en de vijver in 1920 aanleggen ter verbetering van de waterhuishouding. Met het weggegraven zand ontwierp W.M. Dudok rondom de waterpartij een heuvellandschap. Het geheel is nu een rijksmonument. Jacqueline Greven, projectleider van de renovatie, vertelt over de ins en outs van het verbeteringsplan. Henk Dirkx, lid van de werkgroep Monumentenzorg van Albertus Perk, besteedt aandacht aan de geschiedenis van het park, het pompgemaal en de bijzondere villa’s in de omgeving.

Verzamelen om 14.00 uur bij de ingang van het pompgemaal aan de Laapersweg.

Share

Zondag 6 mei 2018: De tien mooiste huizen van Hilversum.

Wat is het mooiste huis van Hilversum? Die vraag legt Albertus Perk voor aan haar leden en andere Hilversummers. Uit de suggesties, monumenten en niet-monumenten, wordt een lijst opgesteld van de Tien mooiste huizen van Hilversum. Deze fietsexcursie onder leiding van Pieter Hoogenraad en Herman Meddens leidt langs deze opmerkelijke panden die verrassend of minder verrassend op de lijst terechtkwamen.

Verzamelen om 14.00 uur met fiets op de Kerkbrink.

Share

Hilversum Zuid 10-9-2017

Op Open Monumentendag, zondag 10 september, leidde Kees van Aggelen zo’n 35 deelnemers door Hilversum-Zuid. In de vorige eeuw maakten de akkers (engen) en heidevelden aan de zuidkant van Hilversum plaats voor nieuwe woonwijken. Daar ontstonden het Bloemen-, Schrijvers-, Schilders-, Staatslieden- en Zeeheldenkwartier, wijken waar het goed wonen was. Er ontstond een prachtig stadsdeel met een gevarieerde architectuur. Tijdens de excursie werd speciale aandacht besteed aan voorzieningen zoals de begraafplaats, de scholen en het verzorgingshuis De Egelantier. De tocht eindigde bij een van de mooiste schoolgebouwen van Nederland: de Fabritiusschool.


Bij het graf van Nardus op de Openbare begraafplaats aan de Bosdrift


Bij het monument van mr. Hingst


Bij de vroegere Geraniumschool


Bij de voormalige boerderij aan de Bosdrift

Share

Langs het rijke Roomse leven – 6-8-2017

Zo’n zestig enthousiaste deelnemers fietsten zondag 6 augustus 2017 langs plekken die herinneren aan het rijke Roomse leven in Hilversum.
Pieter Hoogenraad en Herman Meddens leidden de belangstellenden langs plekken zoals de Onze-Lieve-Vrouwekerk, de vroegere locatie van het RKZ en de Sint-Barbarabegraafplaats.
Hun verhalen riepen bij velen herinneringen op aan hun katholieke jeugd in de tijd dat de kerken nog vol zaten.

Share

Sporen van de bezetting – 14 mei 2017

Op 14 mei trok een groep belangstellenden per fiets langs plaatsen in Hilversum met duidelijke sporen van de bezetting in de tweede wereld oorlog. Hier een kleine impressie.

Catharina van Renneslaan

Jacobus Pennweg

Vaartweg

Op de Kerkbrink

Share

11 juni 2017

Op zondag 11 juni 2017 trok een groep belangstellenden op de fiets langs openbare kunst in Hilversum. Op een mooie warme dag was het een interessante rondgang. Zeer de moeite waard.

Share

11 september 2016

Kees van Aggelen verzorgde op deze dag de excursie tijdens Open Monumentendag met als onderwerp Van bewaarschool tot gymnasium. Met mooi september weer was het weer een boeiende tocht langs diverse locaties in Hilversum.

IF

‘Lorentzschool’ aan de Lorentzweg

IF

Jenaplan school ‘De Wilgetoren’ aan het Van ‘t Hoffplein

IF

‘De Hilversumse Schoolvereniging’ aan de Frans Halslaan

Basisschool ‘De Wilge’ aan de Cornelis Drebbelstraat

Share

Architectuur bekijken

Op zondag 7 augustus werd een grote groep belangstellenden langs diverse moderne architectuur geleid. Soms, mooi, soms minder mooi. In elk geval stof tot nadenken hoe Hilversum vorm heeft gekregen.

IF

IF

IF

IF

Share

Excursie Tankgracht 1 mei 2016

Tijdens de fietsexcursie van zondag 1 mei 2016 onder leiding van Pieter Hoogenraad en Rob Loois werd het het westelijke en zuidelijke gedeelte van het tracé van de tankgracht gevolgd. Er werd stil gestaan bij de schaarse sporen die hier en daar nog van de tankgracht zijn overgebleven.

IF

IF

IF

IF

Share