Categorie: Nieuwsarchief

Manifestatie 100 jaar NSF radio – draadloos als leidraad

Manifestatie in Driebergen n.a.v. het dat 100 jaar geleden de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek (NSF) werd opgericht.
Twee dagen vol radio geschiedenis: te zien, te horen en te koop!

Evenement: Manifestatie 100 jaar NSF radio – draadloos als leidraad
Datum en tijd: zaterdag 16 en zondag 17 juni van 11.00 tot 17.00 uur
Plaats: Health Center Hoenderdaal, Hoendersteeg 7, 3972 NA Driebergen.
Toegang: gratis.

Op beide dagen kunnen radio-uitzendingen anno 1925 worden bijgewoond. Verder is er een expositie van NSF radiotoestellen uit de periode 1923-1955, op zaterdag is er een radiobeurs (10.00 tot 14.00 uur, entree €8, -) en op zondag is er radio-reparatiedag.

Tijdens de radio-uitzend-demonstraties wordt met apparatuur uit 1925 een uitzending verzorgd. Elders in het gebouw kan worden beluisterd hoe deze ‘live’ muziekuitzending klinkt op oude radio’s en luidsprekers. De verbetering van de geluidskwaliteit tussen circa 1923 en 1950 zal goed te horen zijn. Voor de expositie met historische NSF radio’s zijn diverse toestellen uit verschillende verzamelingen samengebracht. Zelden stonden zoveel verschillende toestellen van dit merk bijeen. Op de ruilbeurs kan een oude radio worden gekocht of naar onderdelen worden gespeurd. Op de radio-reparatie dag kan iedereen zijn defecte buizenradio gratis laten repareren. Een team van experts is hiervoor aanwezig.

De manifestatie wordt georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor de Historie van de Radio (NVHR) en het Radio Amateur Museum. De ‘live’ muziekuitzendingen worden verzorgd door het Walter Mooij Jazz Trio (zaterdag), het ‘strijkje’ Trio Sorelli (salonmuziek) (zondag van 11.00-14.00 uur) en Mabel’s Dream (jazz anno 1930) (zondag van 15.00-17.00 uur). De uitzendingen zijn alleen op de manifestatie zelf te horen.

De activiteiten vinden plaats om te herdenken dat 100 jaar geleden de Nederlandse Seintoestellen Fabriek werd opgericht. De directie koos bij de oprichting in 1918 Hilversum als locatie voor de fabriek, daar was de grond goedkoop. Dit leidde er uiteindelijk toe dat Hilversum de mediastad van Nederland werd. Het was voor de omroep aantrekkelijk om zich nabij de NSF, een centrum van radiotechniek, te vestigen. De NSF produceerde naast professionele omroep- en communicatieapparatuur ook toestellen voor de huiskamer. Draadloos als leidraad; de productie en verbetering van ‘de draadlooze’ (de oude benaming voor radio) was het doel van de onderneming. Eind jaren twintig nam de invloed van Philips op de NSF toe en uiteindelijk werd de NSF onderdeel van het Philips-concern.

Tegen gereduceerde prijs van €15, – is tijdens de manifestatie een facsimile uitgave van het Gedenkboek NSF 1943 verkrijgbaar. Dit boek is destijds niet uitgegeven.

Share

Programma Museum Hilversum rondom 4 en 5 mei

Terug naar 1940 – 1945  |  29 april t/m 6 mei

Ontdek Hilversumse verhalen met oude en nieuwe foto’s in de buitenexpositie Terug naar 1940 – 1945. De expositie is ook een platform en een uitnodiging aan iedereen om verhalen te delen en zo mee te helpen aan het Hilversumse verhaal. De buitententoonstelling is gratis en dagelijks van 11:00 tot 17:00 uur te bezoeken.

Dinsdag 1 mei om 20:00 uur  |  Nieuws!

Een doorkijk in de vorderingen van het onderzoeksproject door Geraldien von Frijtag Drabbe Künzel met enkele studenten en achtergrond over de expositie door Ahmet Polat. Toegang is gratis. Aanmelden via mail communicatie@museumhilversum.nl.

4, 5, 6 mei om 14:00 uur  |  Sporen van de Duitse bezetting

Ken jij de bunkers in Trompenberg? Fiets met een gids langs sporen van de Duitse bezetting. Verzamelen om 14.00 uur met fiets voor het museum. Kosten € 3,00. Na afloop staat er een kopje koffie klaar.

Zondag 6 mei 15:00 uur  |  Spitfire

Maarten Kaptein vertelt over de glorie van de Spitfire in de Battle of Britain. Over de historie van dit bijzondere vliegtuig en de betrokkenheid van mensen. De technische, sociale, medische en emancipatoire ontwikkelingen, van het gebruik van stemming opwekkers door piloten tot de doorontwikkeling van plastische chirurgie.

Lezingprogramma
Aanmelden via mail communicatie@museumhilversum.nl.

Maandag 30 april  11:00 uur  |   Nieuwe verhalen in beeld
De lezing begint bij de expositie, die medio 1945 bij Wortelboer werd gehouden en waarin situaties werden nagespeeld en in beeld gebracht. Ook nu zijn situaties van toen gereconstrueerd door het na te spelen. Speciaal voor leden van Senver.

Share

Uw verhaal van de oorlog

Museum Hilversum roept iedereen op om zijn verhaal uit de Tweede Wereldoorlog te delen tijdens de openluchttentoonstelling. Ook brieven, foto’s en andere voorwerpen uit deze periode zijn welkom. Het museum wil hiermee de collectie Hilversum in de Tweede Wereldoorlog completeren. Deze wordt in 2020 overgedragen aan het Streekarchief Gooi- en Vecht.

De buitententoonstelling van 29 april t/m 6 mei is helemaal gratis en dagelijks van 11:00 tot 17:00 uur te bezoeken.

Neem bij vragen contact op met Veronique Jansen van Museum Hilversum. Liefst per e-mail: communicatie@museumhilversum.nl of anders via telefoon 06 – 51 15 73 71.

Share

18 Maart: Stadsgesprek over ‘rondom het station’

Het Dudok Architectuur Centrum nodigt u van harte uit voor het eerstvolgende stadsgesprek over het gebied rondom ons station. De spoorzone in Hilversum is hot. Wat kunt u verwachten?

Het stadsgesprek vindt plaats op zondag 18 maart en begint op het moment dat twee studententeams van de TU Delft en Eindhoven na een ontwerpmarathon hun resultaatp inleveren. Zij hebben zich dan 24 uur lang non-stop gebogen over het gebied rondom het spoor. Hilversumse politieke partijen en specialisten worden uitgedaagd om zich tijdens het debat uit te spreken over de ruimtelijke ambities voor de stad en in gesprek te gaan met elkaar met alle aanwezigen.

De ontwerpmarathon is een initiatief van GroenLinks, D66 en VVD, architect Frank Roodbeen, Kim van Kampen (Kastanje Vastgoed) en Pieter van der Heijden (XPEX).

Het stadsgesprek vindt plaats op zondag 18 maart in Santbergen, Noorderweg 2-4, Hilversum. Start: 14.00 uur.
Wilt u aanwezig zijn bij het stadsgesprek en de bekendmaking van de uitslag van het ontwerpmarathon? Meld u dan aan via stadsgesprekken@dudokarchitectuurcentrum.nl

Share

Mooiste huis suggestie tot half maart

Tijdens de bijeenkomst van Albertus Perk op 27 maart a.s. stemmen de leden over de tien huizen waar we op 6 mei langs gaan fietsen. Inmiddels zijn er al flink wat huizen voorgesteld, vooral villa’s. Bij die huizen is meestal veel aandacht en geld besteed aan de vormgeving.

Toch zijn er ook genoeg minder deftige woningen die heel mooi zijn. Dat is ook leuk en interessant om die bij onze selectie te betrekken.

Daarom onze uitnodiging aan u: stel nog wat mooie woonhuizen aan ons voor. Het hoeven echt niet allemaal kapitale villa’s te zijn.

Stuur uw suggestie(s) naar:

mooistehuizen@albertusperk.nl

U kunt insturen tot half maart!

Share

De tien mooiste huizen van Hilversum

Wat is het mooiste huis van Hilversum? Die vraag legt de Hilversumse Historische Kring Albertus Perk voor aan haar leden en andere Hilversummers. Uit de suggesties stelt de historische kring een lijst op van de Tien mooiste huizen van Hilversum. Komend jaar zal Albertus Perk een fietsexcursie verzorgen langs deze tien mooiste huizen.

Wat zijn voor u de mooiste huizen van Hilversum? Stuur een e-mail naar mooistehuizen@albertusperk.nl. U mag er één voordragen, maar natuurlijk ook meer.

Op zondag 6 mei 2018, om 14:00 uur vanaf de Kerkbrink, kunt u meerijden met deze fietsexcursie onder leiding van Pieter Hoogenraad en Herman Meddens. Die zal leiden langs deze opmerkelijke panden, die verrassend of minder verrassend op de lijst terechtkwamen.

Share

Wonderschone Hilversum-Zuid 10-9-2017

De akkers (engen) en heidevelden aan de zuidkant van Hilversum maakten in de twintigste eeuw plaats voor nieuwe zeer geliefde woonwijken.
Schilders, schrijvers, staatslieden, zeehelden, bloemen en bomen gaven hun naam aan al die fraai aangelegde straten en lanen.
Romantische rondingen en heldere zichtlijnen dragen bij aan dit prachtige stadsdeel waar het goed wonen is.

Speciale aandacht krijgen voorzieningen zoals de Bosdrift begraafplaats, scholen, kerken en het verzorgingshuis De Egelantier. De tocht eindigt bij een van de mooiste schoolgebouwen van Nederland: de Fabritiusschool.

Kees van Aggelen leidt de deelnemers door het zuidelijke stadsdeel met zijn gevarieerde architectuur.
Een fascinerende excursie met het burgerlijk idealisme van de jaren twintig en het sobere fatsoen van de jaren vijftig.

Verzamelen om 14.00 uur met fiets op de Kerkbrink.
Vanwege Open Monumentendag voor iedereen: gratis.

Share

Excursie Waterliniemuseum

Op zaterdag 30 september organiseert de Stichting Tussen Vecht en Eem een excursie naar het Waterliniemuseum in Bunnik.

Programma:
9.15 vertrek per bus vanaf De Zandzee t.o. Sportfondsenbad in Bussum
10.00 Ontvangst
10.30 Welkom door directeur museum
10.35 lezing over de geschiedenis van de Hollandse Waterlinie
11.30 museum bezoek
13.00 einde

Kosten: €25,- donateurs, €35,- overigen geïnteresseerden
Inlichtingen en aanmelden penningmeester@tussenvechteneem.nl

Share

Erfgoedclubs Hilversum ongeloofwaardig? Oordeelt u zelf

Hier twee brieven die de gezamenlijke erfgoedverenigingen hebben doen uitgaan n.a.v. ontwikkelingen rond het GAK gebouw

GAK gebouw

De beeldvorming die ontstaat door het opiniestuk dd 16 december van redacteur Valentijn Bartels (‘Erfgoedclubs zijn ongeloofwaardig’) is onjuist en doet afbreuk aan het streven van de vier erfgoedorganisaties om constructief bij te dragen aan gebouwd en ongebouwd Hilversum.

In de notitie over het GAK gebouw pleiten de erfgoed-clubs er voor om de architectonische en cultuurhistorische waarden van het GAK-gebouw te onderzoeken en bij de besluitvorming te betrekken. De waardering van architectuur is altijd subjectief maar bij het GAK-gebouw is deze zeker onderbelicht. Slechts 30 jaar geleden is dit gebouw, ook toen met veel zorg, overleg en binnen de toenmalige randvoorwaarden, gebouwd.  Het is naar onze overtuiging van groot belang om vóór de afbraak en totale vernieuwing van het stationsgebied stil te staan bij welke waarden bij sloop verdwijnen.

Natuurlijk beseffen wij dat niet alleen de architectonische kwaliteiten en/of de erfgoedbelangen een rol spelen maar wij willen deze waarden wel kenbaar maken en adviseren hoe met deze waarden in plannen beter rekening zou kunnen worden gehouden. Dit is geen “hobbyisme” maar een deskundige inbreng van kennis en ervaring op het gebied van architectuur en cultuurhistorie.

Een recent voorbeeld van onvoldoende aandacht voor de waarde van een pand is de breed betreurde sloop van het “RAF-boerderijtje” aan de Langestraat. Om dat in de toekomst te voorkomen inventariseerden de erfgoedorganisaties afgelopen jaar samen met de gemeente beeldbepalende panden in en rond het centrum. Dit resulteert binnenkort in een uitbreiding van de lijst gemeentelijke monumenten.

Een ander voorbeeld, met een betere afloop, is de Eurobioscoop. Dit gebouw was al van de ontwerptekeningen verdwenen, maar jarenlange lobby van de erfgoedorganisaties leidde tot behoud. Met als resultaat dat het gebouw straks een blikvanger op het Langgewenst is. Een fantastisch voorbeeld van herbestemming en een compliment voor de inzet, het lef en de durf van alle betrokkenen.

De GAK-notitie van de erfgoedorganisaties wordt geplaatst op de website van Albertus Perk (www.albertusperk.nl). We nodigen een ieder uit om de brief zorgvuldig te lezen. Ook Valentijn Bartels.

Hilversumse Historische Kring Albertus Perk, Erfgoedvereniging Heemschut, Cuypersgenootschap en Stichting Hilversum, Pas Op!

 

 

Aan de Raad van de gemeente Hilversum

Betreft: raadsvergadering woensdag 14 december 2016, agendapunten 12 en 13

Geachte dames en heren,

In de raadsvergadering van a.s. woensdag 14 december komen de plannen voor het stationsgebied aan de orde. Onder de agendapunten 12 en 13 wordt vaststelling door de Raad gevraagd van visie en projectplan stationsgebied en van stedenbouwkundig programma van eisen stationsgebied. De gezamenlijke erfgoedverenigingen van Hilversum en de landelijk opererende organisaties Cuypersgenootschap en Erfgoedvereniging Heemschut verzoeken u dringend om bij het debat over deze twee punten te bevorderen dat sloop van het voormalige GAK (UWV) gebouw voorlopig uit beide plannen wordt geschrapt en dat eerst wordt onderzocht wat de cultuurhistorische waarde van dit gebouw is en of behoud en renovatie van het huidige GAK gebouw ingepast kan worden in de plannen.

De afgelopen jaren hebben de gezamenlijke erfgoedorganisaties er meermalen voor gepleit om het GAK gebouw mee te nemen in de studies voor het stationsgebied en een cultuurhistorische waardering op te laten stellen. In de stukken bij de agendapunten 12 en 13 wordt echter zonder meer uitgegaan van sloop van het GAK gebouw. In een van de stukken staat: “het realiseren van woningen in het UWV pand blijkt vrijwel onmogelijk” terwijl enkele jaren geleden door Lips/Dudok Wonen een plan is uitgewerkt dat wel degelijk uitgaat van aanpassing van het gebouw met horeca en commerciële ruimten op de begane grond en met appartementen daarboven. De hieronder weergegeven afbeelding staat nog steeds op de website van Vemid als herontwikkelingslocatie. Er is ons geen document bekend waaruit blijkt dat het realiseren van woningen in dit gebouw vrijwel onmogelijk is. Volgens Martien van Goor, jarenlang de compagnon van Onno Greiner, is het GAK gebouw “geschikt om in te wonen onder andere vanwege de daglichttoetreding en de al aanwezige balkons. De aanwezige overmaat maakt het mogelijk het gebouw een andere functie te geven.“ Kortom, wij zijn er niet van overtuigd dat sloop van het GAK gebouw de enige mogelijkheid is om tot een prachtig en overtuigend stationsgebied te komen. Behoud en hergebruik van bestaande gebouwen zou voor sloop en nieuwbouw moeten gaan zoals neergelegd in ‘Het gesprek’ van 2014,  georganiseerd door de Hilversumse Architectuurprijs.

Het GAK gebouw is in 1984 in gebruik genomen. Het vormt een belangrijk, zorgvuldig ontworpen hoogwaardig en voor Hilversum uniek  voorbeeld van het z.g. Nederlands Structuralisme, een belangrijke stroming in de architectuur in de jaren 70 en begin jaren ’80. Veel van de architectuur uit deze periode is inmiddels verdwenen of ernstig aangetast. Het is de hoogste tijd, dat we ons realiseren dat, net als het afgelopen decennium met de Wederopbouwarchitectuur is gebeurd, we te maken hebben met belangrijke architectuur, waar we zorgvuldig mee om moeten gaan.

Het is het enig overgebleven bouwwerk in Hilversum van architect Onno Greiner (1924 – 2010). Hij ontwierp in 1970 in Hilversum  de verbouwing van boetiek Bistro du Tricot, Kerkstraat 53, maar daar is niets meer van over.

Onno Greiner was één van de toonaangevende architecten in het Nederlandse Structuralisme. Hij ontwierp verder o.a. Cultureel Centrum De Flint in Amersfoort, Stadthalle Biberach in Duitsland en de verbouwing van Theater Carré te Amsterdam.

Twee weken geleden is de biografie van Onno Greiner verschenen bij een Hilversumse uitgever. Hierin wordt het GAK gebouw uitvoerig beschreven. Uitgangspunt van Onno Greiner voor het GAK gebouw was een groene gevel. Hij omschreef dit in 1981 als volgt: “Men ervaart het groen geaccentueerd door de beweeglijkheid van het gebouw door middel van over de balkonranden hangende planten.”

De tuin van het GAK gebouw is ontworpen door Tuinarchitectenburo Mien Ruys en Hans Veldhoen. Bijzonder is de patio (binnentuin) met twee vijvers waarvoor Mien Ruys een weelderige beplanting had ontworpen. Vooruitstrevend was dat ze op het balkon van de binnentuin een beplanting van Sedum voorstelde, een constructie die pas veel later algemeen op daken is toegepast. In de binnentuin staat een monumentale boom (Robinia of Witte acacia) die in 1984 meer dan 2200 gulden heeft gekost en die toen een stamomtrek had van 35 cm. Door het tuinarchitectenbureau is een kunstwerk van Henk Rusman geschonken. Het is niet bekend of deze ‘Vorm met waterloop’ nog in de binnentuin aanwezig is. Alle ontwerptekeningen van de tuin zijn nog beschikbaar zodat het desgewenst mogelijk om hier een tuin in de geest van Mien Ruys te reconstrueren. Hoewel de tuin jarenlang is verwaarloosd is de hoofdstructuur nog herkenbaar.

De volgende punten kunnen u mogelijk van dienst zijn bij het debat:

  • Er is meermalen geroepen dat het GAK gebouw het lelijkste gebouw van Hilversum is en dat het op de verkeerde plek staat. Een discussie over mooi en lelijk is altijd een lastige. Bij nadere beschouwing lijkt het zeer goed te verdedigen, dat Silverpoint en de twee gebouwen op de kop van de Leeuwenstraat (het grauwe en troosteloze GGZ Centraal en het ondiepe 33 m hoge appartementengebouw) veel lelijker zijn. Deze blijven volgens de huidige plannen echter staan. In 1991 verscheen een boek van Jaap Huisman (in die tijd architectuurcriticus bij de Volkskrant) met de titel ‘Lelijk gebouwd Nederland. De 50 grootste missers.’ Hierin wordt Silverpoint niet alleen als het lelijkste gebouw van Hilversum omschreven maar zelfs als een van de 50 lelijkste gebouwen van Nederland. Het is echter buiten kijf, dat het GAK gebouw nooit de context heeft gekregen, die het verdiende. De herstructurering van het stationsgebied lijkt een uitgelezen kans om dit te herstellen.
  • De gemeente Hilversum heeft in de jaren ’80  geëist dat het GAK gebouw kleinschalig moest worden en dat de gevel in baksteen zou worden uitgevoerd; een betonnen gevel was niet gewenst. Opmerkelijk is dat de bakstenen zijgevel van het aangrenzende Entrada gebouw vrijwel dezelfde kleur baksteen heeft als het GAK gebouw.
  • De zichtas van de hoofduitgang van het station is niet gericht op de ingang van de Leeuwenstraat maar op bestaande hoogbouw (het ondiepe en 33 m hoge appartementengebouw op de kop van de Leeuwenstraat) en zal bij  uitvoering van het huidige plan op de voorgestelde nieuwbouw langs de Schapenkamp stuiten.
  • Door de aanwezigheid van de fietstunnel met zijn balustrade staat het GAK gebouw niet meer in de weg. De fietstunnel vormt namelijk de fysieke beperking aan de zuidelijke rand van het stationsplein en versmalt daardoor de doorloopmogelijkheid.
  • Aankoop van het GAK gebouw door de gemeente en daarop volgende sloop betekent een forse kapitaalvernietiging.
  • Sloop op deze schaal zal tijdelijk ernstige overlast ten aanzien van stof, geluid en verkeer met zich meebrengen.
  • In de beschikbare stukken wordt nergens vermeld dat zich onder het GAK gebouw een parkeergarage voor 70 auto’s bevindt. Deze is al vele jaren gesloten terwijl er een schrijnend gebrek aan parkeerplaatsen in het centrum is.
  • De inrit naar genoemde parkeergarage vanaf de Schapenkamp is gecombineerd met de inrit naar de parkeergarage die indertijd is aangelegd onder het vroegere TELEAC gebouw. Deze parkeergarage is nog wel in gebruik en wordt thans geëxploiteerd door switchpark.nl. Men kan daar op afspraak parkeren.
  • Aanplant van bomen zal niet mogelijk zijn nadat het GAK gebouw is gesloopt en de parkeergarage in de grond aanwezig blijft; bomen kunnen dan niet voldoende diep wortelen en zullen gevoelig zijn voor windworp. Sloop van het GAK gebouw inclusief de parkeergarage en aanvulling van de ontstane kuil met grond om bomen te kunnen planten zal aanzienlijk hogere kosten met zich meebrengen.
  • Voor het GAK gebouw is een voorbereidingsbesluit van kracht tot 18 augustus 2017.

Namens de erfgoeddorganisaties
Hilversumse Historische Kring ‘Albertus Perk’
Erfgoedvereniging Heemschut
Cuypersgenootschap
Hilversum PasOp!

12 december 2016

 

Studie 2011, Lips Capital Group/Dudok Wonen. Nu op de website van Vemid.

Share