Categorie: Ledenavond

100 jaar katholiek kleuter-, lager- en basisonderwijs in Hilversum-zuid: bestuurlijk een opgave

Vandaag de dag is het besturen van een onderwijsinstelling bijna een echt beroepsmatige activiteit geworden. Voor goedwillende vrijwilligers is dat eigenlijk niet meer op verantwoorde wijze vol te houden. Er is veel kennis van zaken nodig en bestuurders moeten vooral volgen welke wetten en regels nu weer gewijzigd zijn. Daarbij doet zich dan ook nog eens de situatie voor dat overheden en burgers het lang niet altijd met elkaar eens zijn.

Een aardig beeld van de ontwikkeling in deze bestuurlijke taak krijg je als je naar een afgebakende periode kijkt in een begrensd gedeelte van de mediastad.

In 2017 was er in het Hilversumse Bloemenkwartier precies 100 jaar sprake van katholiek kleuter-, lager- en (vanaf 1985) basisonderwijs.

Die eeuw geeft op microniveau een schets te zien van de ontwikkeling van de rol van de kerk en de pastoor via uit ouders gerekruteerde vrijwilligers naar professionele bestuurders.

Wim de Weijer heeft in die 100 jaar zelf meer dan 40 jaar een rol gespeeld, eerst als hoofd en later als directeur en hij vertelt daar graag over. Nu eens niet direct over het geven van onderwijs zelf, maar meer over de wijze waarop de onderwijsmogelijkheid werd vormgegeven en in stand werd gehouden.

Datum: 22 mei
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Grote Kerk (Kerkbrink) ingang Oude Torenstraat.

Share

ALV en de mooiste huizen van Hilversum

Op deze avond legt het bestuur op de algemene leden vergadering verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar. Na dit gedeelte is er een lezing over: De mooiste huizen van Hilversum.

Op zondag 6 mei 2018 organiseert onze historische kring in het kader van Op pad met Albertus Perk een fietsexcursie langs de tien mooiste huizen van Hilversum. De leden van Albertus Perk en alle andere Hilversummers is gevraagd aan te geven welk huis of welke huizen daar naar hun mening voor in aanmerking komen. Pieter Hoogenraad en Herman Meddens zullen deze excursie leiden.

Op deze avond lichten zij alvast een tip van de sluier op en vertellen ze over de huizen die inmiddels zijn voorgedragen. Zij maken een tour d’horizon langs deze opmerkelijke panden die verrassend of minder verrassend op de lijst terecht zijn gekomen.

Overigens kunt u nog steeds huizen voordragen op het emailadres: mooistehuizen@albertusperk.nl.

Datum: 27 maart
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Grote Kerk (Kerkbrink), ingang Oude Torenstraat.

Share