Categorie: Ledenavond

ALV & Verkiezing mooiste beeld (26 maart)

Deze ledenavond verloopt anders dan de gebruikelijke, omdat er ook een Algemene Leden Vergadering wordt gehouden. Maar voor de pauze is er weer een verkiezing: “de mooiste van Hilversum”. Pieter Hoogenraad vervolgt zijn serie, want na het mooiste huis, het mooiste plekje, het mooiste gebouw en de mooiste straat zijn nu de (stand-)beelden aan de beurt.

Wordt het  meisje met de pony in de Kerkstraat gekozen, of Europa en de stier bij de Laapersvijver? Misschien de Polar Bear, die voor Gooiland herinnert aan onze bevrijders? Of toch het gezin in het plantsoen van de Johannes Geradtweg? Leden kunnen het beeld van hun keuze nomineren op mooistebeeld@albertusperk.nl. Keuze genoeg want wie door Hilversum wandelt of fietst komt meer dan tachtig prachtige kunstwerken tegen. Op de Avond van Albertus Perk van dinsdag 26 maart 2024 presenteert Pieter Hoogenraad de genomineerde beelden. Daarna is het de beurt aan de aanwezigen om daaruit het mooiste beeld van Hilversum te kiezen. Eerder kan dat ook al in de bibliotheek op de ‘s-Gravelandseweg. Op zondag 6 oktober 2024 houdt Albertus Perk een fietstocht langs de allermooiste beelden.

Na de pauze vervolgen we met de Algemene Leden Vergadering.

Agenda ALV 

 1. Opening en welkom door waarnemend voorzitter, Ed van Mensch
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Jaarverslag van het bestuur en van de Commissie Cultureel Erfgoed
 4. Verslag penningmeester Udo Heinsman en kascommissie
 5. Benoeming kascommissie 2024
 6. Benoeming nieuw bestuurslid Willem van der Spek
 7. Jaarrede en afscheidsrede Ed van Mensch
 8. Overdracht voorzitterschap; Willem van der Spek stelt zich voor
 9. Afscheid van CCE-lid Piet Bakker en van bestuurslid Ed van Mensch
 10. Beleidsplan 2024 ‘Albertus Perk’
 11. Rondvraag
 12. Afsluiting

Ad  3 Zie hiervoor het Hilversums Historisch Tijdschrift 2024-1

Ad  4 De leden ontvangen de jaarrekening 2023 en de conceptbegroting 2024 ter vergadering. Mocht men de gegevens eerder willen inzien dan kan men de stukken een week voor de vergadering per e-mail opvragen bij de penningmeester: penningmeester@albertusperk.nl
Onderdeel van dit agendapunt is ook het verslag van de kascommissie, bestaande uit de heren E. van den Berg en J. Kamer

Ad  6  Zie voor een kennismaking het Hilversums Historisch Tijdschrift 2024-1

Ad 10 Klik hier voor het beleidsplan

Van bewaarschool tot media-academie – 600 jaar onderwijs in Hilversum (27 februari)

Het onderwijs in Hilversum ontstaat pas goed in de negentiende eeuw met de school aan de Kerkbrink. Snel na 1900 komen er verschillende mogelijkheden om na de lagere school verder te leren. Hilversum groeit uit tot een centrumgemeente voor het voortgezet onderwijs. Met de media-academie krijgt Hilversum zelfs een unieke, nationale opleiding.

Kees van Aggelen geeft een overzicht van het ontstaan, de groei en de grote verscheidenheid van onderwijs. Naast de verschillende soorten scholen zal hij zeker ook aandacht besteden aan de vele fraaie schoolgebouwen in Hilversum.

De Avonden van Albertus Perk worden gehouden in een zaal van de Grote Kerk aan de Kerkbrink, met ingang aan de achterzijde, naast het oudste bouwwerk van Hilversum: de Oude Toren! 

Aanvang 20.00 uur. 
De zaal is open vanaf 19.30 uur.

Dinsdag 27 februari 2024