Categorie: Ledenavond archief

Sint-Vitus, schutspatroon van het Gooi – 25 september

In elke plaats in het Gooi staat een kerk die is gewijd aan Sint-Vitus. In Hilversum zelfs twee.  Alleen Laren vormt een uitzondering. Onze regio is niet de enige plek waar deze heilige wordt vereerd. In de hele wereld zijn niet minder dan 1300 kerken aan Sint-Vitus gewijd en 150 plaatsen bezitten relieken van hem.

Wie was Sint-Vitus, waaraan dankt hij zijn heiligheid en waarom wordt hij in het Gooi vereerd?
Daarover gaat de historicus Pieter Hoogenraad ons wat vertellen.

Datum: dinsdag 25 september
Aanvang: 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Locatie: Grote Kerk, Kerkbrink, ingang Oude Torenstraat

Share

Opening buitenexpositie ‘Terug naar 1940-1945’.

Onze lezingenavond van april zal ook dit jaar in het teken staan van de Tweede Wereldoorlog in Hilversum. Onze vereniging is nauw betroken bij het onderzoeksproject naar deze periode vanuit de Gemeente Hilversum, Museum Hilversum en de Universiteit Utrecht. Dit jaar is gekozen voor een buitenexpositie onder de titel Terug naar 1940-1945.

In de periode vanaf 29 april t/m 6 mei wordt in twee huisjes op de Kerkbrink een fotoproject georganiseerd. Foto’s uit de oorlog krijgen een nieuw verhaal. De bekende fotograaf Ahmet Polat is gevraagd om deze expositie inhoud te geven. Op initiatief van de Stichting Fotoweek kreeg hij in 2015 de functie als de Fotograaf des Vaderlands. Zijn werk is op vele tentoonstellingen te zien en is opgenomen in de collecties van onder andere het Stedelijk Museum. Op onze avond zal hij ingaan op zijn uitgangspunt voor de tentoonstelling; de verhalen van toen opnieuw in beeld brengen. Zijn invalshoek is om situaties van toen te reconstrueren en zo de geschiedenis te laten herleven. Binnen het project zal jong en oud worden uitgenodigd om verhalen te delen en zo mee te helpen aan het Hilversums verhaal.

Na de pauze zal Ed van Mensch een keuze laten zien van foto’s uit de periode 1940-1945 van met name het dagelijks leven in Hilversum. De bezetting had invloed op ieders leven en leidde tot leefomstandigheden die we ons nu niet meer kunnen voorstellen. Dan was er ook de invloed van de NSB op het dagelijks leven. In aansluiting op de voordracht vorig jaar van Mats van Rooij over de NSB zullen er ook beelden van de activiteiten in Hilversum van deze organisatie worden getoond.

Gedurende de periode van de buitenexpositie wordt er ook een aantal lezingen georganiseerd die in Museum Hilversum zullen plaatsvinden. Op onze ledenavond is een overzicht van alle activiteiten beschikbaar.

Datum: 24 april
Aanvang: 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Locatie: Grote Kerk, Kerkbrink,  ingang Oude Torenstraat

Share

100 jaar katholiek kleuter-, lager- en basisonderwijs in Hilversum-zuid: bestuurlijk een opgave

Vandaag de dag is het besturen van een onderwijsinstelling bijna een echt beroepsmatige activiteit geworden. Voor goedwillende vrijwilligers is dat eigenlijk niet meer op verantwoorde wijze vol te houden. Er is veel kennis van zaken nodig en bestuurders moeten vooral volgen welke wetten en regels nu weer gewijzigd zijn. Daarbij doet zich dan ook nog eens de situatie voor dat overheden en burgers het lang niet altijd met elkaar eens zijn.

Een aardig beeld van de ontwikkeling in deze bestuurlijke taak krijg je als je naar een afgebakende periode kijkt in een begrensd gedeelte van de mediastad.

In 2017 was er in het Hilversumse Bloemenkwartier precies 100 jaar sprake van katholiek kleuter-, lager- en (vanaf 1985) basisonderwijs.

Die eeuw geeft op microniveau een schets te zien van de ontwikkeling van de rol van de kerk en de pastoor via uit ouders gerekruteerde vrijwilligers naar professionele bestuurders.

Wim de Weijer heeft in die 100 jaar zelf meer dan 40 jaar een rol gespeeld, eerst als hoofd en later als directeur en hij vertelt daar graag over. Nu eens niet direct over het geven van onderwijs zelf, maar meer over de wijze waarop de onderwijsmogelijkheid werd vormgegeven en in stand werd gehouden.

Datum: 22 mei
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Grote Kerk (Kerkbrink) ingang Oude Torenstraat.

Share

ALV en de mooiste huizen van Hilversum

Op deze avond legt het bestuur op de algemene leden vergadering verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar. Na dit gedeelte is er een lezing over: De mooiste huizen van Hilversum.

Op zondag 6 mei 2018 organiseert onze historische kring in het kader van Op pad met Albertus Perk een fietsexcursie langs de tien mooiste huizen van Hilversum. De leden van Albertus Perk en alle andere Hilversummers is gevraagd aan te geven welk huis of welke huizen daar naar hun mening voor in aanmerking komen. Pieter Hoogenraad en Herman Meddens zullen deze excursie leiden.

Op deze avond lichten zij alvast een tip van de sluier op en vertellen ze over de huizen die inmiddels zijn voorgedragen. Zij maken een tour d’horizon langs deze opmerkelijke panden die verrassend of minder verrassend op de lijst terecht zijn gekomen.

Overigens kunt u nog steeds huizen voordragen op het emailadres: mooistehuizen@albertusperk.nl.

Datum: 27 maart
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Grote Kerk (Kerkbrink), ingang Oude Torenstraat.

Share

Het boeren verleden in Hilversums DNA

Hilversum is omringd door beschermde natuurgebieden en ontleent daaraan zijn bekendheid als aantrekkelijk woonoord in de randstad, als de “tuin van Amsterdam”, in de “metropoolregio van Amsterdam” zoals het tegenwoordig heet.

In deze gemeente zijn sinds de late 19e eeuw villaparken aangelegd en verrezen sinds Dudoks komst in 1915 als directeur Publieke Werken, arbeiders- en middenstandswoonwijken en bijzondere openbare gebouwen die voor een groot deel als “jong monument”(periode 1850 – 1940) een beschermde monumentenstatus kregen. Met uitzondering van het tot verkeersinfarcten leidende wegenpatroon en een enkele herbestemde boerderij of verbouwde boerenwoning, lijkt het agrarisch verleden uit de mediastad Hilversum weggepoetst. Of toch niet?

Architectuurhistoricus en erfgoeddeskundige Irmgard van Koningsbruggen neemt u in deze lezing van woord en beeld mee naar de periode rond 1900 toen stedelingen met nieuwe ogen naar het landschap en de boerderij gingen kijken. Die nieuwe kijk was niet exclusief Hollands maar internationaal en werd verspreid via de nieuwe media, de vaktijdschriften en die van de commerciële vrije tijds industrie. De eenvoudige boerenwoning en het “natuurlijke” landschap werden zo inspiratiebron voor eigentijdse architectuur, tuin- en stedenbouw, veel meer en veel ingrijpender dan u op het eerste gezicht denkt. Zo kwam het ruimtelijk erfgoed van nu tot stand dat soms onder druk staat maar tegelijkertijd springlevend is en waarop het heden voortborduurt. De lezing van deze avond gaat over erfgoed, over de betekenis van architectuur, landschap en geschiedenis voor het karakter, het eigene, of het dna van de plek.

Datum: 27 februari 2018
Aanvang: 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Locatie: nog onbekend

Share

De geschiedenis van de Hollandse Waterlinie

De Hollandse Waterlinie is het vergeten wapen van Nederland. Als idee ontstaan in de 16e eeuw, improviserend gebruikt in de 17e eeuw, gemoderniseerd in de 19e eeuw en tot verval geraakt in de 20e eeuw, vormt de Waterlinie een belangrijk hoofdstuk in de vaderlandse geschiedenis. In zijn lezing gaat Bas Kreuger, historicus en werkzaam bij het Kenniscentrum Waterlinies op Fort bij Vechten, in op de technische, militaire en politieke aspecten van waterlinies in het algemeen en de Oude en Nieuwe Hollandse waterlinie in het bijzonder. Het doorkijkje eindigt met de herwaardering van de Linie in de laatste 15 – 20 jaar en kijkt vooruit naar de mogelijke aanwijzing tot UNESCO wereldferfgoed in 2020

Datum 23 januari 2018
Aanvang: 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Locatie: Grote Kerk, ingang Oude Torenlaan
Let op: beperkte parkeer gelegenheid, kom op de fiets.

Share

Augustinessen van St. Monica

Ze waren in Hilversum jarenlang een begrip: de zusters van de Monnikenberg die in het klooster ‘Stad Gods’ woonden. Vanaf de jaren 50 kon je ze zien op de fiets naar gezinnen om hulp te bieden, huis aan huis bellend om loodjes te verkopen voor  ‘Meisjesstad’ of in kerken sprekend om abonnementen te verkopen voor hun blad ‘De Stad Gods’.

Op hun kloosterterrein aan de Soestdijkerstraatweg heeft het gegonsd van de tienduizenden mensen waar de zusters veel voor hebben betekend.

Na ruim 60 jaar sloot het klooster ‘Stad Gods’ haar deuren en in 2014 verhuisden de zusters naar één van hun andere kloosters in Utrecht, Someren en ….. Hilversum.

Ook op de Monnikenberg, een paar honderd meter verderop, zijn 4 zusters neergestreken in hun nieuwe klooster met gastenverblijf voor jongeren: Casella.

Paul Delcour en Annette van Tol hebben de zusters een jaar mogen filmen en interviewen. Dat leverde veel unieke beelden van deze congregatie op, die weinig filmcamera’s binnen liet. Ook hebben de zusters veel beeldmateriaal uit hun privé-archieven ter beschikking gesteld.

We krijgen een documentaire (2-luik) te zien die in 2013-2014 voor de KRO is gemaakt.
Deel I geeft een schets van de geschiedenis van de Augustinessen van St. Monica.
Deel II laat zien hoe de zusters heden ten dage leven.
De makers van deze film zullen wat meer vertellen over het maken van deze documentaire.
Zij zijn bereid om vragen te beantwoorden.

Datum: dinsdag 28 november 2017
Aanvang: 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Locatie: de zaal van de Grote (NH) Kerk op de Brink.

Share

De laatste erfgooiers in Hilversum

Deze lezing gaat over de laatste actieve erfgooiers in Hilversum.

De erfgooiers waren de boeren in het Gooi die eeuwenlang gemeenschappelijk rechten hadden op het gebruik van de gronden. Deze rechten gingen over van vader op zoon, vandaar de naam erfgooiers.

Begin juli 1971 werd door deze erfgooiers het besluit genomen om hun organisatie te liquideren. Hierdoor kwam een einde aan de laatste markeorganisatie in Nederland. De laatste algemene ledenvergadering vond negen jaar later plaats, op 28 april 1979.

Ed van Mensch, bestuurslid van de Hilv. Hist. Kring en van de Stichting Stad en Lande van Gooiland, gaat een beeld schetsen van de boerenbedrijven die bij de opheffing van de erfgooiers op Hilversums grondgebied bestonden en hoe het verder met de landbouw en veeteelt in Hilversum is gegaan. Het is niet algemeen bekend maar in Hilversum zijn nog steeds enkele boeren actief. Ook deze huidige boerenbedrijven zullen de revue passeren.

De lezing loopt vooruit op de Week-van-de-erfgooier van 28 oktober tot 3 november. Deze week is geïnitieerd door de Stichting Stad en Lande van Gooiland in het kader van haar veertigjarig bestaan.

In deze week wordt door verschillende organisaties in het Gooi aandacht besteed aan de unieke geschiedenis van de erfgooiers.

Datum: dinsdag 24 oktober
Locatie: de zaal van de Grote (NH) Kerk op de Brink
Aanvang: 20.00 uur, zaal open 19.30 uur

Share

Gooiland

NB: deze ledenavond vindt plaats in de filmzaal van Gooiland!

Grand Hotel Gooiland opende in 1936 zijn deuren. Tientallen jaren  was Gooiland het bruisende hart van Hilversum. Vooruitstrevend en modern. Ontworpen door architect Duiker in opdracht van de familie Buurke. Duiker was net als Dudok vertegenwoordiger van het

Nieuwe Bouwen en tekent voor die tijd een ongekend modern complex. Strak, zakelijk en zonder overbodige versierselen, maar toch luxe. De sfeer was voornaam en kosmopolitisch.

Gooiland was de plek waar je moest zijn!

Vele jaren later was het gedaan met de goede naam en de luxe. “Vegane glorie” hoorde je om je heen. Maar een jonge, enthousiaste directeur krijgt in 2011 de taak om het Gooiland-complex serieus onder handen te nemen.

Op deze ledenavond zal de directeur van Gooiland, Philip Lamers, vertellen over zijn persoonlijke zoektocht maar de ziel van Gooiland en de sneltrein waarin hij de afgelopen jaren terecht is gekomen. De indrukwekkende metamorfose van het hotel is in 2017 bijna afgerond: het lelijke eendje van de klas wordt weer het mooiste meisje van de klas!

Als Duiker dit zou zien, zou hij trots zijn.

Datum: dinsdag 26 september
Locatie: filmzaal Gooiland – entree via Grand Café (Langestraat)
Aanvang: 20.00 uur, zal open 19.30 uur
Parkeren: parkeergarage Gooiland (ingang Langestraat)

Share