Boeken en publicaties

Sedert haar oprichting in 1975 heeft de vereniging meerdere boeken en publicaties het licht doen zien. Inmiddels is het ook een goede gewoonte ter gelegenheid van een lustrumviering een boek te laten verschijnen, waarbij steeds gezocht wordt naar een specifiek Hilversums onderwerp.

In chronologische volgorde geplaatst gaat het om de volgende werken:

 • 1979: De jonge Graaf van Buren
  Publicatie nr. 1 door Dr P.W. de Lange.
 • 1979: Problematiek rond oude stadskernen en monumentenzorg (m.n. te Hilversum)
  Publicatie nr. 2 door C.G. Scheltema als inleiding tot een discussie.
 • 1979: Hilversum rond de eeuwwisseling
  Publicatie nr. 3 van Lamme/Leroo.
 • 1980: Een en ander over Albertus Perk
  Publicatie van Dr. P.W. de Lange ter gelegenheid van een herdenkingstentoonstelling over het leven van notaris Perk (naamgever van de vereniging).
 • 1983: Schets van de geschiedenis van Hilversum van ca. 1750 tot ca. 1874
  Publicatie nr. 5 van Dr. P.W. de Lange.
 • 1985: Het leven van Doctor van Hengel
  Uitgave ter gelegenheid van het tweede lustrum, geschreven door Joop Reinboud.
 • 1985: Schetsen uit het Hilversumsche volksleven, geschreven door Dr. Van Hengel
  Publicatie ter gelegenheid van het tweede lustrum.
 • 1989: Naar Hilversum! Toerisme en recreatie in Hilversum tussen 1870 en 1940
  Samengesteld door de werkgroep Toerisme.
 • 1990: Visie op de stedebouwkundige ontwikkeling van Hilversum
  Een gezamenlijke uitgave van “Albertus Perk” en “Hilversum, Pas Op!”.
 • 1990: Grepen uit Hilversums historie van 900 – 1800 (Dr. P.W. de Lange)
 • 1990: Hilversum anno 1850. Leven in een dorp van landbouw en textielnijverheid in de 19e eeuw
  Ter gelegenheid van het derde lustrum. Eindredactie J.J. van Herpen.
 • 1995: Beschryving van Hilversum. Facsimile uitgave van een publicatie uit 1770
  Redactie J.E.Lamme.
 • 1995: Hilversum en de omroep. Publicatie ter gelegenheid van het vierde lustrum
  Eindredactie C.M. Abrahamse en C. Cabout.
 • 1997: Help, het dorp verzuipt. Visie op de ontwikkeling van het centrum van Hilversum als stad en dorp.
 • 1998: Hilversum laat je niet het bos insturen! De betekenis van de cultuurhistorische landschappen van Hilversum.
 • 2000: Westfaalse handelaren vestigen zich in Nederland. De families Sinkel, Moormann en Ten Brink op buitenplaatsen in Hilversum. W. Pott.
 • 2000: Oorden van schoonheid. Buitenplaatsen en landgoederen in Hilversum.
  Uitgave ter gelegenheid van het vijfde lustrum. Eindredacteur T.Coops.
 • 2001: Van sloop naar herbestemming, Monumentale waarden van Hilversumse kerken (A.J.H. Smets)
 • 2005: Onderwijs in Hilversum
  Uitgave ter gelegenheid van het zesde lustrum. Eindredacteur Mevr. T. Ruhe.
 • 2006: Leesbaar Hilversum, Wandelen en fietsen langs hoogtepunten van de Hilversumse cultuurgeschiedenis door Pieter Hoogenraad.
 • 2010: Oases van Rust, de geschiedenis van de Hilversumse begraafplaatsen. Publicatie ter gelegenheid van het 7e lustrum.
 • 2012: De Historische Canon van Hilversum
 • 2015: Dromen met je neus tegen de ruit. Acht Hilversummers over de winkels uit hun jeugd. Publicatie ter gelegenheid van het 8ste lustrum
 • 2021: Hilversummers in de jaren ’50 – herinneringen en foto’s. Publicatie ter gelegenheid van het 9e lustrum in 2020
 • 2023: Historisch Hilversum – Plakplaatjesalbum i.s.m. Jumbo Supermarkten Hilversum