Bijenschans (voorlopig) beschermd!

Goed nieuws!
Er is heel snel door de gemeente Hilversum gereageerd op ons verzoek om villa De Bijenschans aan de Sparrenlaan aan te wijzen als gemeentelijk monument. Het college van B&W stuurde ons een ‘kennisgeving voorbescherming villa de Bijenschans met tuin’. Daarin wordt gemeld dat men voornemens is de villa plus tuin aan te wijzen als monument.

Daarmee zijn huis en tuin voorlopig beschermd, want ze vallen nu onder de plaatselijke monumentenverordening. Er wordt nu onderzoek gedaan of Sparrenlaan 20 écht de monumentenstatus krijgt. Maar gedurende dat onderzoek mag er niets worden aangepast, laat staan gesloopt!

De actie die Albertus Perk, samen met Heemschut en het Cuypersgenootschap voerde heeft dus snel resultaat opgeleverd. Dat is een complimentje voor de gemeente waard….

PS We kregen de kennisgevingsbrief iets later onder ogen omdat het secretariaat van Albertus Perk tijdelijk niet bereikbaar was.

Lees eerdere berichten over deze zaak:
https://albertusperk.nl/villa-de-bijenschans-bedreigd/
https://albertusperk.nl/ook-heemschut-pleit-voor-de-bijenschans/

kennisgeving voorbescherming villa de Bijenschans met tuin