Beleidsplan

 Beleidsnota 2020 – 2025

Het bestuur heeft voor een periode van vijf jaar deze beleidsnota opgesteld. Deze dient als leidraad voor het bestuur van de HHK en voor de redactie en de werkgroepen. Tevens wordt hiermee aan de eigen leden, het gemeentebestuur en de geïnteresseerde inwoners van Hilversum duidelijk gemaakt waar de HHK voor staat, op welke wijze het een en ander zal worden gerealiseerd en wat de plannen zijn voor de nabije toekomst.

Onderdelen van beleid

De Hilversumse Historische Kring Albertus Perk werkt sinds 1975, het jaar van oprichting, aan een viertal doelen, die zijn opgenomen in artikel 2 van de Statuten. Deze zijn:

  1. het bevorderen en verbreiden van de kennis over de geschiedenis van Hilversum;
  2. het beschermen van het historisch-ruimtelijk karakter van Hilversum en het iinpassen van dit karakter in de eigentijdse ontwikkeling van Hilversum;
  3. de bewaking van de cultuur-historische en karakteristieke waarden van Hilversum;
  4. het bevorderen van het behoud van schriftelijke en andere bronnen van de geschiedenis van Hilversum; en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De komende vijf jaar worden deze doelen uitgewerkt in de onderstaande onderdelen:

A. De vereniging.
B. Uitdragen van de historie van Hilversum.
C. Erfgoed/Monumentenzorg (inclusief relevante aspecten van stedenbouw en ruimtelijke ordening).
D. Relatie met het gemeentebestuur.
E. Samenwerking met andere organisaties.

Het volledige beleidsplan en de uitwerking van de thema’s A tot en met E zijn hieronder te vinden.

Hier is het volledige beleidsplan te downloaden.