Auteur: Albertus Perk

ALV en de mooiste huizen van Hilversum

Op deze avond legt het bestuur op de algemene leden vergadering verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar. Na dit gedeelte is er een lezing over: De mooiste huizen van Hilversum.

Op zondag 6 mei 2018 organiseert onze historische kring in het kader van Op pad met Albertus Perk een fietsexcursie langs de tien mooiste huizen van Hilversum. De leden van Albertus Perk en alle andere Hilversummers is gevraagd aan te geven welk huis of welke huizen daar naar hun mening voor in aanmerking komen. Pieter Hoogenraad en Herman Meddens zullen deze excursie leiden.

Op deze avond lichten zij alvast een tip van de sluier op en vertellen ze over de huizen die inmiddels zijn voorgedragen. Zij maken een tour d’horizon langs deze opmerkelijke panden die verrassend of minder verrassend op de lijst terecht zijn gekomen.

Overigens kunt u nog steeds huizen voordragen op het emailadres: mooistehuizen@albertusperk.nl.

Datum: 27 maart
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Grote Kerk (Kerkbrink), ingang Oude Torenstraat.

Share

18 Maart: Stadsgesprek over ‘rondom het station’

Het Dudok Architectuur Centrum nodigt u van harte uit voor het eerstvolgende stadsgesprek over het gebied rondom ons station. De spoorzone in Hilversum is hot. Wat kunt u verwachten?

Het stadsgesprek vindt plaats op zondag 18 maart en begint op het moment dat twee studententeams van de TU Delft en Eindhoven na een ontwerpmarathon hun resultaatp inleveren. Zij hebben zich dan 24 uur lang non-stop gebogen over het gebied rondom het spoor. Hilversumse politieke partijen en specialisten worden uitgedaagd om zich tijdens het debat uit te spreken over de ruimtelijke ambities voor de stad en in gesprek te gaan met elkaar met alle aanwezigen.

De ontwerpmarathon is een initiatief van GroenLinks, D66 en VVD, architect Frank Roodbeen, Kim van Kampen (Kastanje Vastgoed) en Pieter van der Heijden (XPEX).

Het stadsgesprek vindt plaats op zondag 18 maart in Santbergen, Noorderweg 2-4, Hilversum. Start: 14.00 uur.
Wilt u aanwezig zijn bij het stadsgesprek en de bekendmaking van de uitslag van het ontwerpmarathon? Meld u dan aan via stadsgesprekken@dudokarchitectuurcentrum.nl

Share

Mooiste huis suggestie tot half maart

Tijdens de bijeenkomst van Albertus Perk op 27 maart a.s. stemmen de leden over de tien huizen waar we op 6 mei langs gaan fietsen. Inmiddels zijn er al flink wat huizen voorgesteld, vooral villa’s. Bij die huizen is meestal veel aandacht en geld besteed aan de vormgeving.

Toch zijn er ook genoeg minder deftige woningen die heel mooi zijn. Dat is ook leuk en interessant om die bij onze selectie te betrekken.

Daarom onze uitnodiging aan u: stel nog wat mooie woonhuizen aan ons voor. Het hoeven echt niet allemaal kapitale villa’s te zijn.

Stuur uw suggestie(s) naar:

mooistehuizen@albertusperk.nl

U kunt insturen tot half maart!

Share

Komende ledenavonden in de Grote Kerk

 

De komende ledenavonden zullen plaatsvinden in de Grote (NH) Kerk op de Kerkbrink. De ingang is aan de achterkant van de kerk aan de Oude Torenlaan.

Aanvang zoals altijd om 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur.

Share

De tien mooiste huizen van Hilversum

Wat is het mooiste huis van Hilversum? Die vraag legt de Hilversumse Historische Kring Albertus Perk voor aan haar leden en andere Hilversummers. Uit de suggesties stelt de historische kring een lijst op van de Tien mooiste huizen van Hilversum. Komend jaar zal Albertus Perk een fietsexcursie verzorgen langs deze tien mooiste huizen.

Wat zijn voor u de mooiste huizen van Hilversum? Stuur een e-mail naar mooistehuizen@albertusperk.nl. U mag er één voordragen, maar natuurlijk ook meer.

Op zondag 6 mei 2018, om 14:00 uur vanaf de Kerkbrink, kunt u meerijden met deze fietsexcursie onder leiding van Pieter Hoogenraad en Herman Meddens. Die zal leiden langs deze opmerkelijke panden, die verrassend of minder verrassend op de lijst terechtkwamen.

Share

Wie kent de gapers in Hilversum?

Peter van den Hooff van de Universiteit Utrecht maakt een inventarisatie van alle gapers in Nederland.

We weten dat in Hilversum in ieder geval op twee plaatsen een gaper aan de gevel heeft gehangen; bij de Drogisterij A. van Vries, Kerkstraat 104 en bij Drogisterij De Vergulde Gaper, Kerkstraat 39. In de collectie van het Zuiderzeemuseum bevindt zich nog een andere gaper uit Hilversum (zie afbeelding), maar waar deze heeft gehangen weten we niet.

Wie kan ons helpen aan meer informatie over of afbeeldingen van de gapers in Hilversum? Informatie graag naar: evanmensch-c@telfort.nl.

Share

Het boeren verleden in Hilversums DNA

Hilversum is omringd door beschermde natuurgebieden en ontleent daaraan zijn bekendheid als aantrekkelijk woonoord in de randstad, als de “tuin van Amsterdam”, in de “metropoolregio van Amsterdam” zoals het tegenwoordig heet.

In deze gemeente zijn sinds de late 19e eeuw villaparken aangelegd en verrezen sinds Dudoks komst in 1915 als directeur Publieke Werken, arbeiders- en middenstandswoonwijken en bijzondere openbare gebouwen die voor een groot deel als “jong monument”(periode 1850 – 1940) een beschermde monumentenstatus kregen. Met uitzondering van het tot verkeersinfarcten leidende wegenpatroon en een enkele herbestemde boerderij of verbouwde boerenwoning, lijkt het agrarisch verleden uit de mediastad Hilversum weggepoetst. Of toch niet?

Architectuurhistoricus en erfgoeddeskundige Irmgard van Koningsbruggen neemt u in deze lezing van woord en beeld mee naar de periode rond 1900 toen stedelingen met nieuwe ogen naar het landschap en de boerderij gingen kijken. Die nieuwe kijk was niet exclusief Hollands maar internationaal en werd verspreid via de nieuwe media, de vaktijdschriften en die van de commerciële vrije tijds industrie. De eenvoudige boerenwoning en het “natuurlijke” landschap werden zo inspiratiebron voor eigentijdse architectuur, tuin- en stedenbouw, veel meer en veel ingrijpender dan u op het eerste gezicht denkt. Zo kwam het ruimtelijk erfgoed van nu tot stand dat soms onder druk staat maar tegelijkertijd springlevend is en waarop het heden voortborduurt. De lezing van deze avond gaat over erfgoed, over de betekenis van architectuur, landschap en geschiedenis voor het karakter, het eigene, of het dna van de plek.

Datum: 27 februari 2018
Aanvang: 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Locatie: nog onbekend

Share

De geschiedenis van de Hollandse Waterlinie

De Hollandse Waterlinie is het vergeten wapen van Nederland. Als idee ontstaan in de 16e eeuw, improviserend gebruikt in de 17e eeuw, gemoderniseerd in de 19e eeuw en tot verval geraakt in de 20e eeuw, vormt de Waterlinie een belangrijk hoofdstuk in de vaderlandse geschiedenis. In zijn lezing gaat Bas Kreuger, historicus en werkzaam bij het Kenniscentrum Waterlinies op Fort bij Vechten, in op de technische, militaire en politieke aspecten van waterlinies in het algemeen en de Oude en Nieuwe Hollandse waterlinie in het bijzonder. Het doorkijkje eindigt met de herwaardering van de Linie in de laatste 15 – 20 jaar en kijkt vooruit naar de mogelijke aanwijzing tot UNESCO wereldferfgoed in 2020

Datum 23 januari 2018
Aanvang: 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Locatie: Grote Kerk, ingang Oude Torenlaan
Let op: beperkte parkeer gelegenheid, kom op de fiets.

Share

Augustinessen van St. Monica

Ze waren in Hilversum jarenlang een begrip: de zusters van de Monnikenberg die in het klooster ‘Stad Gods’ woonden. Vanaf de jaren 50 kon je ze zien op de fiets naar gezinnen om hulp te bieden, huis aan huis bellend om loodjes te verkopen voor  ‘Meisjesstad’ of in kerken sprekend om abonnementen te verkopen voor hun blad ‘De Stad Gods’.

Op hun kloosterterrein aan de Soestdijkerstraatweg heeft het gegonsd van de tienduizenden mensen waar de zusters veel voor hebben betekend.

Na ruim 60 jaar sloot het klooster ‘Stad Gods’ haar deuren en in 2014 verhuisden de zusters naar één van hun andere kloosters in Utrecht, Someren en ….. Hilversum.

Ook op de Monnikenberg, een paar honderd meter verderop, zijn 4 zusters neergestreken in hun nieuwe klooster met gastenverblijf voor jongeren: Casella.

Paul Delcour en Annette van Tol hebben de zusters een jaar mogen filmen en interviewen. Dat leverde veel unieke beelden van deze congregatie op, die weinig filmcamera’s binnen liet. Ook hebben de zusters veel beeldmateriaal uit hun privé-archieven ter beschikking gesteld.

We krijgen een documentaire (2-luik) te zien die in 2013-2014 voor de KRO is gemaakt.
Deel I geeft een schets van de geschiedenis van de Augustinessen van St. Monica.
Deel II laat zien hoe de zusters heden ten dage leven.
De makers van deze film zullen wat meer vertellen over het maken van deze documentaire.
Zij zijn bereid om vragen te beantwoorden.

Datum: dinsdag 28 november 2017
Aanvang: 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Locatie: de zaal van de Grote (NH) Kerk op de Brink.

Share

De laatste erfgooiers in Hilversum

Deze lezing gaat over de laatste actieve erfgooiers in Hilversum.

De erfgooiers waren de boeren in het Gooi die eeuwenlang gemeenschappelijk rechten hadden op het gebruik van de gronden. Deze rechten gingen over van vader op zoon, vandaar de naam erfgooiers.

Begin juli 1971 werd door deze erfgooiers het besluit genomen om hun organisatie te liquideren. Hierdoor kwam een einde aan de laatste markeorganisatie in Nederland. De laatste algemene ledenvergadering vond negen jaar later plaats, op 28 april 1979.

Ed van Mensch, bestuurslid van de Hilv. Hist. Kring en van de Stichting Stad en Lande van Gooiland, gaat een beeld schetsen van de boerenbedrijven die bij de opheffing van de erfgooiers op Hilversums grondgebied bestonden en hoe het verder met de landbouw en veeteelt in Hilversum is gegaan. Het is niet algemeen bekend maar in Hilversum zijn nog steeds enkele boeren actief. Ook deze huidige boerenbedrijven zullen de revue passeren.

De lezing loopt vooruit op de Week-van-de-erfgooier van 28 oktober tot 3 november. Deze week is geïnitieerd door de Stichting Stad en Lande van Gooiland in het kader van haar veertigjarig bestaan.

In deze week wordt door verschillende organisaties in het Gooi aandacht besteed aan de unieke geschiedenis van de erfgooiers.

Datum: dinsdag 24 oktober
Locatie: de zaal van de Grote (NH) Kerk op de Brink
Aanvang: 20.00 uur, zaal open 19.30 uur

Share