Auteur: Albertus Perk

Zondag 8 september 2019 – Oorden van vermaak

‘Oorden van vermaak’ is ditmaal het thema van de Open Monumentendagen. Deze excursie leidt u langs plekken waar de Hilversummers zich in het verleden wisten te vermaken. Dat dit vermaak wel eens uit de klauw liep en de autoriteiten tot het nemen van maatregelen dwong, is een van de aspecten die tijdens deze fietsexcursie aan de orde komen.

Verzamelen om 14:00 uur met fiets op de Kerkbrink.

Share

Zondag 4 augustus 2019 – ‘Gedenkt te sterven’, laatste rustplaats van prominente Hilversummers

De begraafplaats ‘Gedenkt te Sterven’ werd in 1793 in gebruik genomen. Het was een van de eerste ommuurde begraafplaatsen die in ons land ter vervanging van het begraven in en bij de kerk werd aangelegd. Sindsdien hebben vele prominente Hilversummers zoals Albertus Perk en dokter Johannes Fredericus van Hengel er hun laatste rustplaats gevonden.

Het grafveld is nog ten dele aanwezig. Ook staan er verschillende monumenten ter herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. De Stichting Stadstuin ‘De Hof‘ beheert de begraafplaats.

Flos Wisse Smit, bestuurslid van deze stichting, vertelt over het wel en wee van deze begraafplaats gedurende meer dan twee eeuwen Hilversumse samenleving en neemt u mee langs de belangrijkste graven.

Verzamelen om 14.00 uur bij de begraafplaats, Oude Torenstraat.

Share

Zondag 7 juli 2019 – Stedenbouw en watermanagement in Hilversum

Hilversum kent voor Nederlandse begrippen grote hoogteverschillen. Dat leidde in het verleden bij hevige regenval nogal eens tot problemen. De Groest en de Beatrixtunnel, het laagste punt van Hilversum, stonden regelmatig onder water. Vanaf de tijd van Dudok zijn Hilversumse ingenieurs actief om daar met gericht watermanagement oplossingen voor te vinden.

Jos de Vries, rioolbeheerder, Jacqueline Greven en Joost Volkers, beiden werkzaam als landschapsarchitect bij de gemeente Hilversum, vertellen over het actuele watermanagement bij Anna’s Hoeve en de Huydecopersweg.

Verzamelen om 14.00 uur met fiets bij het (nieuwe) rioolgemaal, Laapersveld 70.

Share

Zondag 2 juni 2019 – Over ’t Spoor, een industriewijk vol variatie

Na de komst van de spoor vestigden zich aan de oostzijde van de spoorlijn tal van industrieën zoals de gasfabriek, de NSF, Veneta, Ripolin en Ensink. Daaromheen verrezen ‘arbeiderswoningen’ voor het personeel. Veel van die bedrijven zijn inmiddels verdwenen en hebben plaats gemaakt voor woningbouw.

Mede daardoor kent Over ’t Spoor nu een rijke variëteit aan huizen in verschillende bouwstijlen. Er zijn straten in de Amsterdamse School en Dudok heeft er een belangrijk deel van zijn oeuvre gerealiseerd. Vanuit de hele wereld komen architecten kijken naar Dudok revisited. De gasfabriek heeft plaats gemaakt voor Villa Industria.

Kees van Aggelen fietst met u door deze bijzondere wijk van Hilversum met zijn gevarieerde architectuur.

Verzamelen om 14.00 uur met fiets op het Oosterspoorplein.

Share

Ledenavond: Van ‘heidens’ urnenveld tot Sint-Janskerkhof 

Lezing door Henk Michielse: Christelijke opvattingen over dood en begraven (7e-17e eeuw)

 

Tot in de 8e eeuw cremeerden onze voorouders in het Gooi hun doden; zie met name het grafveld aan de Liebergerweg te Hilversum. Vanaf begin 8e eeuw werden de doden daar ineens begraven. Wat zat hier achter? In deze inleiding komen verschillende thema’s aan de orde. Wat waren de ‘heidense’ opvattingen en praktijken rond de dood? Waar komen de christelijke concepties rond dood en begraven vandaan? Hoe dachten de vroeg-middeleeuwse christenen over dood en begraven? Hoe zag de laat-middeleeuwse katholieke memorie-cultuur er uit en hoe stond de Reformatie tegenover dood en begraven? Werden de katholieke gebruiken als paepse stoutigheden bestreden of bestond er ook op dit gebied zo iets als ‘omgangsoecumene’? En tot slot: wat betekende het Sint-Janskerkhof? Tussendoor ter illustratie middeleeuwse en renaissance-begrafenismuziek.

Dr. Henk Michielse is historicus en sociale wetenschapper. Hij werkte als hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam en is sinds 2000 actief voor het historisch genootschap Tussen Vecht en Eem. Hij was onder meer coördinator van het onderzoeksproject Katholiek en protestant, dat in 2013 werd afgesloten met het boek Geuzen en papen – katholiek en protestant tussen Vecht en Eem 1550-1800 (400 pagina’s, geïllustreerd, Uitgeverij Verloren).

Datum: 28 mei
Aanvang: 20.00 uur zaal open 19.30 uur
Locatie: Grote kerk, ingang Oude Torenstraat.

Share

Zondag 5 mei 2019 – de mooiste plekjes van Hilversum

Wat is het mooiste plekje van Hilversum? Wat is jouw favoriete plek om te genieten van het prachtige Hilversum?

Die vraag legt Albertus Perk voor aan haar leden en andere Hilversummers. Tijdens de ledenvergadering van 26 maart 2019 kiezen de leden het allermooiste plekje. En ook in de bibliotheek aan de ’s-Gravelandseweg kan er worden gestemd.

Deze fietsexcursie onder leiding van Pieter Hoogenraad leidt langs de mooiste plekjes van Hilversum die verrassend of minder verrassend uit deze verkiezing naar voren kwamen. 

Verzamelen om 14.00 uur met fiets op de Kerkbrink.

Share

Ledenavond: Tweede Wereldoorlog in Hilversum op basis van archief van Fred Repko

De familie Repko bezit twee verhuisdozen vol met ordners gevuld met kranten en documenten uit de periode 1939-1950. Fred Repko, helaas overleden in 2003, is jarenlang voorzitter van onze historische kring  geweest.

Fred heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog als jongen van 15 jaar met zijn vader en zijn broer Dick deze papieren verzameld. Zij woonden in het huis aan de Wernerlaan van waaruit ook verzetsactiviteiten zijn georganiseerd. De vrouw van Fred, Miny Repko-van Zwolle, en de kinderen stelden in 2018 al dit materiaal beschikbaar om te inventariseren en te fotograferen. 

Naast alle kranten geven de  documenten een mooi beeld van wat en hoe de inwoners van Hilversum het nieuws over het verloop van de oorlog vernamen en wat de gevolgen waren voor het dagelijks leven. Het blijkt dat ook in die tijd sommige informatie erg werd gekleurd of geheel was verdraaid. Onder meer komen aan de orde de luchtbescherming, de voedsel-distributie, het werken voor de Duitsers. Verzetsdaden, de rol van de kerken, de Duitsers in Hilversum, de bevrijding en alle bevrijdingsfeesten.

Het bestuurslid Ed van Mensch zal aan de hand van veel afbeeldingen van documenten uit deze verzameling de verschillende onderwerpen de revue laten passeren.

Datum: 23 april
Aanvang: 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur)
Locatie: Grote Kerk, Kerkbrink, ingang Oude Torenstraat

Share

Ledenavond: ALV en verkiezing: Het mooiste plekje van Hilversum

Op zondag 5 mei 2019 organiseert de historische kring in het kader van Op pad met Albertus Perk een fietsexcursie langs de mooiste plekjes van Hilversum. De leden van Albertus Perk en alle andere Hilversummers is gevraagd aan te geven welk plekje daarvoor naar hun mening in aanmerking komt. Met andere woorden: wat is het mooiste plekje van Hilversum. Wat is jouw favoriete plek om te genieten van het prachtige Hilversum. Of waar roep je uit: ‘Wat is Hilversum toch fantastisch!’

Pieter Hoogenraad, die deze excursie zal leiden, presenteert de mooie plekjes die daarvoor zijn genomineerd en vervolgens is het aan de leden van Albertus Perk om middels hun stem het allermooiste plekje uit te kiezen.

Mooiste plekjes kunnen met foto worden voorgedragen via het mailadres: mooisteplekje@albertusperk.nl.

Datum: 26 maart
Aanvang: 20.00 uur zaal open 19.30 uur
Locatie: Grote kerk, ingang Oude Torenstraat.

Share

Ledenavond: Over ’t Spoor

Ten oosten van de spoorlijn Amsterdam-Amersfoort ligt de wijk Over ’t Spoor. Ooit lagen daar de akkers van Hilversumse boeren. Het was een afwisselend landschap met boekweit en rogge akkers, zandwegen, bijenkasten. Er stonden slechts enkele boerderijen.

Na de aanleg van de spoorlijn veranderde het karakter van dit gebied. Vanaf 1880 kwam er veel industrie. Als één van de eerste vestigde zich de ijzergieterij van Taphorn (later Ensink) in het oostelijk deel van Hilversum. Met de industrie kwamen er ook woningen voor de arbeiders. Aanvankelijk waren dat woonhuizen neergezet door particulieren. Veel boeren konden  hun akkergrond verkopen. Van 1880 tot 1920 werden er ook verschillende villa’s gebouwd. Dit waren veelal woonhuizen van fabrieksdirecteuren.

Vanaf 1920 zouden verschillende  woningbouwverenigingen grote complexen (woningwet)woningen bouwen in de wijk Over ’t Spoor. Verschillende architecten drukten hun stempel op de woonhuizen, fabrieken, kerken en scholen. De beroemde architect W.M.Dudok stond garant voor meer dan 70 voorbeelden van schitterende ontwerpen in de wijk, zoals het slachthuis aan het Slachthuisplein, de woningen aan de Duivenstraat, scholen zoals de Lorentzschool en het recreatiegebied Anna’s Hoeve.

De lezing wordt verzorgd door bestuurslid Kees van Aggelen. Hij deed onderzoek naar verschillende aspecten in de wijk Over ’t Spoor en heeft daarover ook gepubliceerd. 

Datum: 26 februari
Aanvang: 20.00 uur zaal open 19.30 uur
Locatie: Grote kerk, ingang Oude Torenstraat.

Share

Ledenavond: De geschiedenis van de wijk Trompenberg en zijn bewoners

In 1875 richtte een aantal Hilversumse notabelen onder wie de artsen Van Hengel en Penn de N.V. Herstellingsoord De Trompenberg op. De doelstelling van de vennootschap was het stichten van een herstellingsoord door middel van het ontwikkelen van een gebied waar onder meer pensions, hotels en villa’s konden worden gebouwd. De NV kocht daartoe het terrein rond de Trompenberg aan de noordkant van het dorp. De initiatiefnemers lieten daar een kurhaus en een pension bouwen. Maar vervolgens waren het vooral schitterende landhuizen, die de rijke nieuwe bewoners van Hilversum daar lieten verrijzen. Zij vormden op den duur de wijk Trompenberg, een onderdeel van wat nu het Noordwestelijk Villagebied wordt genoemd.

Over de geschiedenis van deze wijk en zijn bewoners vertelt historicus Pieter Hoogenraad.

Datum: 22 januari
Aanvang: 20.00 uur zaal open 19.30 uur
Locatie: Grote kerk, ingang Oude Torenstraat.

Share