Nieuws archief

Hier vindt u eerder gepublieerd nieuws

Op pad: wonderschone Hilversum-Zuid 10-9-2017 De akkers (engen) en heidevelden aan de zuidkant van Hilversum maakten in de twintigste eeuw plaats voor nieuwe zeer geliefde woonwijken. Schilders, schrijvers, staatslieden, zeehelden, bloemen en bomen gaven hun naam aan al die fraai aangelegde straten en lanen. Romantische rondingen en heldere zichtlijnen dragen bij aan dit prachtige stadsdeel waar het goed wonen is. Speciale aandacht krijgen voorzieningen zoals de Bosdrift begraafplaats, scholen, kerken en het verzorgingshuis De Egelantier. De tocht eindigt bij een van de mooiste schoolgebouwen van Nederland: de Fabritiusschool. Kees van Aggelen leidt de deelnemers door het zuidelijke stadsdeel met zijn gevarieerde architectuur. Een fascinerende excursie met het burgerlijk idealisme van ...

Excursie Waterliniemuseum Op zaterdag 30 september organiseert de Stichting Tussen Vecht en Eem een excursie naar het Waterliniemuseum in Bunnik. Programma: 9.15 vertrek per bus vanaf De Zandzee t.o. Sportfondsenbad in Bussum 10.00 Ontvangst 10.30 Welkom door directeur museum 10.35 lezing over de geschiedenis van de Hollandse Waterlinie 11.30 museum bezoek 13.00 einde Kosten: €25,- donateurs, €35,- overigen geïnteresseerden Inlichtingen en aanmelden penningmeester@tussenvechteneem.nl

Verslagen excursies Op Pad Alle verslagen van Op Pad excursies vindt u onder Activiteiten -> Zomerexcursies 2017 -> Op Pad archief of door simpelweg hier te klikken. Deze zijn van 2014 t/m de meest recente.

Actueel nieuws: Erfgoedclubs Hilversum ongeloofwaardig? Oordeelt u zelf Hier twee brieven die de gezamenlijke erfgoedverenigingen hebben doen uitgaan n.a.v. ontwikkelingen rond het GAK gebouw. GAK gebouw De beeldvorming die ontstaat door het opiniestuk dd 16 december van redacteur Valentijn Bartels (‘Erfgoedclubs zijn ongeloofwaardig’) is onjuist en doet afbreuk aan het streven van de vier erfgoedorganisaties om constructief bij te dragen aan gebouwd en ongebouwd Hilversum. In de notitie over het GAK gebouw pleiten de erfgoed-clubs er voor om de architectonische en cultuurhistorische waarden van het GAK-gebouw te onderzoeken en bij de besluitvorming te betrekken. De waardering van architectuur is altijd subjectief maar bij het GAK-gebouw is deze zeker onderbelicht. Slechts 30 jaar geleden ...

Verzoek voorlopige voorziening inzake ontwikkelingen KRO eiland Graag informeren wij u over de nu volgende ontwikkelingen rond het KRO-eiland. Samen met twee andere erfgoedorganisaties hebben wij bij de rechtbank een beroepschrift ingediend tegen de verleende vergunning. Inmiddels heeft de projectontwikkelaar Stebru in een bericht aan de omwonenden aangekondigd dat de sloop waarschijnlijk zal beginnen in de week van 4 april, volgende week dus. Daarom hebben de Bond Heemschut, het Cuypersgenootschap en wij een voorlopige voorziening aangevraagd om de vergunning op te schorten totdat het beroepschrift behandeld is. Anders zou je het gevaar lopen dat de monumenten al gesloopt zijn voordat de rechter uitspraak doet: men heeft immers een vergunning! Zo’n ...

Beroep tegen omgevingsvergunning KRO terrein Aan de leden van Albertus Perk Graag informeren wij u over de laatste ontwikkelingen rond het KRO-eiland. . Samen met twee andere erfgoedorganisaties stappen wij naar de bestuursrechter inzake het KRO- complex. Dit is – menen wij – de eerste keer dat Albertus Perk een zaak aanhangig maakt bij de bestuursrechter. Zie verderop voor het volledige beroep tegen de omgevingsvergunning van het KRO terrein. Daarmee komt zij op voor een rijksmonument en de directe omgeving daarvan. Omdat we de stap gezamenlijk met de Bond Heemschut en de Stichting ‘het Cuypersgenootschap’ zetten kunnen de kosten beperkt blijven. Het Bestuur doet dit niet zo maar. Noch de ...

Nieuwe pagina Register jaargangen De pagina met het register jaargangen is vernieuwd en achter de schermen wat anders van opzet. Hierdoor is zoeken via ‘Zoek in deze website’ tijdelijk anders. Als u in het register wilt zoeken moet u de zoekfunctie in uw browser gebruiken. Het kan enige tijd duren voor de site weer helemaal geïndexeerd is en de zoekfunctie weer compleet is.

Verkoopadressen jubileumboek Het jubileumboek ‘Dromen met je neus tegen de ruit’ met de bijgevoegde documentaire ‘Hart voor de Zaak’ is te koop bij: – Libris / Voorhoeve in de Kerkstraat – Museum Hilversum op de Kerkbrink – Boekhandel v.d. Brink, winkelcentrum Kerkelanden Voor bestellingen per post: info@albertusperk.nl Houdt u rekening met portokosten.

Feestelijke lustrum bijeenkomst 26-9-2016 Op de feestelijke lustrum bijeenkomst zaterdag 26 september werden smakelijke herinneringen opgehaald aan soms voorbije winkels, werd er fraai gemusiceerd en werd het lustrumboek ‘Dromen met je neus tegen de winkelruit’ gepresenteerd. Ook werd een stukje van de documentaire ‘Hart voor de zaak’ vertoond, waarbij prachtige golven van herkenning door de zaal gingen bij het zien van enkele Hilversumse ondernemers. De documentaire is op DVD in het boek bijgevoegd.

Onthulling informatiebord tankgracht Op 22 april werd door wethouder Jaeger een informatiebord onthuld over de tankgracht die in de Tweede Wereldoorlog geheel Hilversum omspande. DE HILVERSUMSE TANKGRACHT Op deze plek liep tijdens de Duitse bezetting de Hilversumse tankgracht. In mei 1942 vestigde General der Flieger F.Ch. Christiansen, Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden, zich met zijn staf in Hilversum. Om het hoofdkwartier tegen een mogelijke geallieerde aanval te beschermen, legden de Duitsers rondom Hilversum een tankgracht aan. De verdedigingslinie heeft zijn nut nooit hoeven te bewijzen. Al spoedig na de bevrijding liet de gemeente Hilversum de gracht dichtgooien. Van de vroegere verdedigingswerken is daarom vrijwel niets meer over.

Share