ANBI

ANBI-status

De Hilversumse Historische Kring Albertus Perk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met RSIN nummer 807596012. Het bestuur is onbezoldigd.

‘Albertus Perk’ is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat wij over onze ontvangen (periodieke en incidentele) giften geen belasting hoeven te betalen. Ook als schenker kun je profiteren van belastingvoordeel.

Wat is een ANBI?

De Belastingdienst kan een ANBI-status geven aan instellingen die met minstens 90% van hun inzet bijdragen aan het algemeen nut, bijvoorbeeld aan de gezondheidszorg, ontwikkelingssamenwerking of het onderwijs. ANBI-instellingen zijn bijvoorbeeld goede doelen of culturele organisaties zoals onze vereniging

Aan welke voorwaarden moet een ANBI voldoen?

Om aangewezen te worden als ANBI moet de Hilversumse Historische Kring Albertus Perk, naast bijdragen aan algemeen nut, ook aan een aantal voorwaarden voldoen. Belangrijk is dat de instelling in ieder geval geen winstoogmerk heeft. Ook moeten de instellingen bijvoorbeeld de contactgegevens, financiële gegevens, beleidsplan en huidige activiteiten openbaar beschikbaar maken. Zo is het voor iedereen mogelijk om inzage te hebben in het functioneren van een ANBI-instelling.

Onderstaand zijn de volgende thema’s door u in te zien:

A: Contact gegevens

B: Financiële gegevens en Jaarverslagen

C: Beleidsplan

D: Huidige activiteiten