Aftrap Erfgoedhuis met Kerstborrel

‘Het moment van de opgestroopte mouwen is daar’ stond er pontificaal boven de uitnodiging voor de Kerstborrel van de Stichting Erfgoedhuis Hilversum. 

Een paar jaar geleden is die Stichting Erfgoedhuis opgericht op initiatief van ‘Albertus Perk’ en de Stichting Hilversum Pas Op! Er moest toch in een gemeente van de grootte en de allure van Hilversum een locatie zijn waar de geschiedenis en het erfgoed een vaste plek kunnen krijgen. Tot nu toe is er vooral gepraat en vergaderd en overlegd, maar het project wordt nu concreet. Er is een (voorlopige) locatie voor het Hilversums erfgoed gevonden in het winkelcentrum Gooische Brink, tussen Kerkbrink en Kerkstraat. Gekoppeld aan het feestelijke 600-jarig bestaan van de gemeente. De ruimte is door de bibliotheek tijdelijk ter beschikking gesteld aan de ‘Collectie Hilversum’. Er zal vanaf 3 maart 2024 tot aan de zomer een expositie te zien zijn die door Nora Bosscher wordt samengesteld. Ook Albertus Perks stadsmaquette van Hilversum anno 1850 maakt daar onderdeel van uit.

Naast allerlei mensen die zich bezighouden met de plaatselijke geschiedenis was ook wethouder Cultureel Erfgoed Gerben van Voorden aanwezig. De gemeente Hilversum financiert en ondersteunt de tijdelijke ruimte. Uiteraard waren ook vertegenwoordigers van Albertus Perk daarbij. Het gaat niet meer alleen om ideeën en papieren plannen, het Erfgoedhuis gaat leven!

Het Bestuur van de Hilversumse Historische Kring nog allerlei andere suggesties gedaan voor de invulling van de ruimte, waarvoor we op korte termijn zeker een beroep gaan doen op vrijwilligers die zich het komend jaar willen gaan inzetten voor ‘ons’ Erfgoedhuis.

Op de foto’s beelden van de ‘Aftrap-Kerstborrel’  aan de Gooische Brink, 15 december jongstleden. Dank aan de fotografen Albert Bek en Kees van Aggelen.